Πολιτική Απορρήτου

Σκοποί θεραπείας

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχετε με οποιοδήποτε μέσο (ιστοσελίδα, email, έντυπα έντυπα ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο) θα ενσωματωθούν σε αρχείο που ανήκει στην U4iot.

Η U4iot θα χειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από ενδιαφερόμενα άτομα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχειριστείτε κάθε είδους αίτημα, πρόταση ή αίτημα σχετικά με τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενα άτομα.
  Εμπορικές επικοινωνίες: Επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για δραστηριότητες, άρθρα ενδιαφέροντος και γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μέσω email.
 • Διαχειριστείτε τα δεδομένα που παρέχονται από τους υποψηφίους για μια θέση εργασίας μέσω του Βιογραφικού Σημείου (CV): ή στη φόρμα που παρέχεται στην ενότητα «Εργασία μαζί μας», για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης. Εξουσιοδοτείτε ρητά την U4iot να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τον αναφερόμενο σκοπό. Η U4iot θα χειρίζεται τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας που παρέχονται για τις διαδικασίες επιλογής με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα, υιοθετώντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης, αλλοίωσης ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Διατήρηση δεδομένων: Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η U4iot μπορεί να διατηρήσει το Βιογραφικό σας για μέγιστη περίοδο ενός έτους, μετά την οποία θα προχωρήσει αυτόματα στην καταστροφή του, σύμφωνα με την αρχή της ποιότητας των δεδομένων.
 • Διαγραφή διαφημιστικών επικοινωνιών ηλεκτρονικά και ενημερωτικά δελτία: Επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες, τις προσφορές, τις προσφορές και τα άρθρα ή το περιεχόμενο (ενημερωτικό δελτίο, e-book), που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ηλεκτρονικά (e-mail, SMS, Whatsapp) ή/και τηλέφωνο.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να διαγραφούν από αυτές τις επικοινωνίες στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Νομιμοποίηση

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση των ενδιαφερομένων για την επεξεργασία και διαχείριση οποιουδήποτε αιτήματος για πληροφορίες ή ερωτήματα σχετικά με τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες, καθώς και για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η U4iot.

 • Πώς λαμβάνουμε τα δεδομένα σας;
 • Το U4iot λαμβάνει τα δεδομένα του από τις ακόλουθες πηγές:

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε όταν συνάπτετε και συντηρείτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες μαζί μας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.
Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, όπως επίσημες εφημερίδες και δελτία, δημόσια αρχεία, ψηφίσματα Δημοσίων Διοικήσεων, τηλεφωνικοί κατάλογοι, κατάλογοι ατόμων που ανήκουν σε επαγγελματικές ενώσεις, επίσημες λίστες για την πρόληψη απάτης, κοινωνικά δίκτυα και Διαδίκτυο, καθώς και τρίτοι -συμβαλλόμενες εταιρείες στις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των δεδομένων σας σε πιστωτικούς, χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς φορείς.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα που αναφέρονται στα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές σας συνθήκες, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δεδομένα, εμπορικές πληροφορίες.

Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν ακυρώσετε όλα τα συμβόλαια, θα μπορείτε:

Διατηρήστε τη συγκατάθεσή σας για την πραγματοποίηση εμπορικών ενεργειών: θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τις εμπορικές ενέργειες στις οποίες έχετε συναινέσει. Θα θεωρήσουμε ότι έχετε επιλέξει αυτήν την επιλογή εάν δεν ανακαλέσετε ρητά τη συγκατάθεση.
Ανάκληση συγκατάθεσης για την ανάπτυξη εμπορικών ενεργειών: θα ακυρώσουμε τα δεδομένα σας αποκλείοντάς τα.

Με αυτόν τον αποκλεισμό, η U4iot δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και θα τα επεξεργάζεται μόνο για να τα διαθέσει στις αρμόδιες δημόσιες διοικήσεις, δικαστές και δικαστήρια ή την Εισαγγελία, για την προσοχή πιθανών ευθυνών που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων, ιδίως για την άσκηση και υπεράσπιση αξιώσεων ενώπιον του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων. Θα διατηρήσουμε αποκλεισμένα τα δεδομένα σας κατά τις περιόδους που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις ή, κατά περίπτωση, στις συμβατικές σχέσεις που διατηρούνται με την U4iot, προχωρώντας στη φυσική διαγραφή των δεδομένων σας μόλις παρέλθουν οι εν λόγω περίοδοι.

Παραλήπτες

Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός από νομική πρόβλεψη. Επίσης, δεν υπάρχουν διεθνείς μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Ως διαχειριστές θεραπείας, έχουμε συνάψει συμβάσεις με τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών, έχοντας δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για την προστασία δεδομένων, κατά τη στιγμή της σύμβασης:

Δημόσιοι Φορείς, Εφορίες, Δικαστές και Δικαστήρια και γενικά οι αρμόδιες Αρχές, όταν η U4iot έχει τη νομική υποχρέωση να τα παρέχει.

 • Google LLC, με διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρέχει υπηρεσίες GSuite, που αποτελούνται από υπολογιστικό νέφος και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
 • Η Google συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται
 • Ασπίδα Απορρήτου, έχοντας δεσμευτεί να υποβάλλει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές που απορρέουν από την Ασπίδα Απορρήτου.
 • Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Privacy Shield στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ: https://www.privacyshield.gov/welcome
 • Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη συμμόρφωση της Google με την Ασπίδα απορρήτου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 • Facebook Ireland, Ltd. με διεύθυνση στο Grand Canal Square 4 Grand Canal Harbor Dublin 2, Ireland. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Το Facebook συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή του με το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται Privacy Shield, έχοντας δεσμευτεί να υποβάλλει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές που απορρέουν από την Privacy Shield.
 • Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Privacy Shield στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ: https://www.privacyshield.gov/welcome
 • Twitter, με διεύθυνση στη διεύθυνση 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://twitter.com/es/privacy
 • Το Twitter συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή του με το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται Privacy Shield, έχοντας δεσμευτεί να υποβάλλει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές που απορρέουν από την Ασπίδα Απορρήτου.
 • Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Privacy Shield στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ: https://www.privacyshield.gov/welcome
  1&1 Internet España S.L.U., με έδρα στη Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Μαδρίτη. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?
 • Webempresa S.L., με διεύθυνση C/ Almagro 11 6º 7ª 1. 28010 Μαδρίτη. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
  Εκτός από τις παραπάνω επικοινωνίες δεδομένων, η U4iot έχει τη συνεργασία ορισμένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα στο όνομα και για λογαριασμό της U4iot ως αποτέλεσμα της παροχής των υπηρεσιών τους.

Η U4iot ακολουθεί αυστηρά κριτήρια επιλογής παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων και αναλαμβάνει να υπογράψει μαζί τους την αντίστοιχη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων μέσω της οποίας θα επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικά μέτρα· επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους συμφωνημένους σκοπούς και μόνο σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες της U4iot. και να διαγράψετε ή να επιστρέψετε τα δεδομένα στην U4iot μόλις λήξει η παροχή των υπηρεσιών.

Προέλευση

Τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από ενδιαφερόμενα πρόσωπα και από συνεργάτες μας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους συνεργάτες μας είναι οι ακόλουθες:

 • Στοιχεία αναγνώρισης.
 • Ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Τραπεζικά στοιχεία.

Τα ειδικά προστατευμένα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δικαιώματα

Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής: Τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η U4iot επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν ή όχι. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν.

Δικαίωμα Παραγραφής και Εναντίωσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Η U4iot θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με την U4iot στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του DNI του κατόχου των δεδομένων ή στο e-mail [email protected]

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις

Η U4iot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ενημερώσει τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων όταν είναι απαραίτητο για τη σωστή συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Εάν γίνουν αλλαγές, το νέο κείμενο θα αναρτηθεί σε αυτήν τη σελίδα, όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση με τους χρήστες θα διέπεται από τους κανόνες που θεσπίζονται την ακριβή στιγμή κατά την οποία γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο.

Κανάλι επικοινωνίας και υποστήριξη

Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να κοινοποιήσουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή την ερμηνεία της πολιτικής μας στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρόχου

Ευθύνες ως προς το περιεχόμενο

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι γενικού χαρακτήρα και έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και επιπτώσεις των υπηρεσιών μας και της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Η U4iot αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, ιδίως όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων.

Η U4iot απορρίπτει την ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν δημιουργούνται από την U4iot ή δεν δημοσιεύονται με εξουσιοδοτημένο τρόπο από αυτήν υπό την επωνυμία της, καθώς και την ευθύνη που απορρέει από την κακή χρήση του περιεχομένου, καθώς και διατηρεί το δικαίωμα να τις ενημερώσει, για την εξάλειψή τους, να περιορίσει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε αυτά, προσωρινά ή μόνιμα.

Ευθύνη σχετικά με συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες (links)

Οι σύνδεσμοι που εισάγονται στο www.u4iot.com είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, η U4iot δεν ελέγχει ούτε επαληθεύει οποιεσδήποτε πληροφορίες, περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται μέσω αυτών των ιστοσελίδων. Κατά συνέπεια, η U4iot αρνείται κάθε είδους ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή, ειδικά το περιεχόμενο, που σχετίζεται με αυτήν τη σελίδα.

Ευθύνη σε περίπτωση που αυτή η σελίδα είναι ο προορισμός του συνδέσμου που έχει εισαχθεί σε άλλη σελίδα

Όσον αφορά τους συνδέσμους που δημιουργούνται από άλλες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και εάν οποιοσδήποτε χρήστης, οντότητα ή ιστοσελίδα επιθυμεί να δημιουργήσει κάποιο είδος συνδέσμου προς τον ιστότοπο της U4iot, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρέπει να ζητηθεί εξουσιοδότηση πριν από τη δημιουργία του συνδέσμου και η χορήγησή του πρέπει να αναφέρεται ρητά. Μπορείτε να μεταβείτε μόνο στην αρχική σελίδα.

Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι απόλυτος και πλήρης, δηλαδή να οδηγεί τον χρήστη στη διεύθυνση του ίδιου του U4iot και να καλύπτει πλήρως όλο το μήκος της οθόνης της αρχικής σελίδας. Σε καμία περίπτωση, εκτός και αν εξουσιοδοτηθεί ρητώς γραπτώς από την U4iot, η σελίδα που δημιουργεί τον σύνδεσμο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει τον ιστότοπο U4iot με οποιονδήποτε τρόπο, να τον συμπεριλάβει ως μέρος του ιστότοπού του ή σε ένα από τα πλαίσια του ή να δημιουργήσει πρόγραμμα περιήγησης σε οποιοδήποτε από τα web σελίδες.

Δεν θα δοθεί καμία εσφαλμένη ή εσφαλμένη ένδειξη σχετικά με τη σελίδα U4iot.

Εάν θέλετε να καταγράψετε οποιοδήποτε διακριτικό σημάδι του U4iot όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονομαστική αξία, πρέπει να έχετε γραπτή εξουσιοδότηση.

Ο Κάτοχος της σελίδας που προσφέρει τον σύνδεσμο πρέπει να ενεργεί με καλή πίστη και δεν σκοπεύει να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη ή το καλό όνομα της U4iot.

Εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητώς η U4iot, απαγορεύεται η καταχώριση των στοιχείων κειμένου της επωνυμίας ή του λογότυπου, του ονόματος τομέα ή της εταιρικής επωνυμίας της U4iot ως λέξη-κλειδί (μεταετικέτες ή metanames) για την αναζήτηση ιστότοπου που πραγματοποιείται μέσω αιτούντων.

Η U4iot δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή που σχετίζεται με την ιστοσελίδα που προσφέρει τη σύνδεση. Η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται την ύπαρξη κανενός είδους σχέσης, συνεργασίας ή εξάρτησης της U4iot με τον ιδιοκτήτη αυτής της ιστοσελίδας.

Ευθύνη για τεχνικά θέματα

Η U4iot δεν εγγυάται τη συνέχεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας, ούτε εγγυάται ότι θα είναι λειτουργική και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Η U4iot δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε συστήματα υπολογιστών και εισαγωγής υπαρχόντων ιών στο δίκτυο, που προέρχονται από την περιήγηση στο Διαδίκτυο που είναι απαραίτητη για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Υποχρέωση χρηστών

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τις ζημίες που μπορεί να υποστεί η U4iot ως αποτέλεσμα της παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα νομική ειδοποίηση.

Όσον αφορά την πλοήγηση, ο χρήστης συμφωνεί να τηρεί επιμελώς και πιστά τις συστάσεις που θεσπίζει η U4iot σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Για τους σκοπούς αυτούς, η U4iot θα επικοινωνήσει με τους χρήστες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας.

Διάρκεια και Τροποποίηση

Η U4iot έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, εν όλω ή εν μέρει, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα εμφανίζονται με την ίδια μορφή που είναι στην παρούσα νομική ειδοποίηση.

Η προσωρινή ισχύς αυτής της νομικής ειδοποίησης συμπίπτει, επομένως, με το χρόνο έκθεσής της, έως ότου τροποποιηθούν πλήρως ή εν μέρει από την U4iot.

Η U4iot μπορεί μονομερώς να τερματίσει, να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, χωρίς τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη. Μετά τον εν λόγω τερματισμό, ο χρήστης πρέπει να καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εταιρεία U4iot που έχει σε οποιαδήποτε μορφή και που έχει λάβει μέσω του ιστότοπου ή μέσω επικοινωνιών που γίνονται μεμονωμένα στον χρήστη από αυτήν.

Νομοθεσία και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από την ισπανική νομοθεσία.

Οι χρήστες και η εταιρεία U4iot υποβάλλουν όλες τις ερμηνείες ή διενέξεις που μπορεί να προκύψουν από αυτήν τη νομική ειδοποίηση στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια της Μαδρίτης.